Vòng tay phong thuỷ đá mắt hổ nâu

70,000  35,000 

Vòng tay phong thuỷ đá mắt hổ nâu rất phù hợp với ce phụ nữ. Nhất là những bạn hợp mạng Thổ và mạng Hoả. Thuận lợi về đường học hành và công việc.