Vòng đá Mắt Hổ xanh lục 12 ly, hạt đá trơn

350,000 

Vòng tay phong thủy đá mắt hổ xanh lục có khả năng giúp người đeo xóa bỏ sợ hãi, lo lắng và chứng mắc bệnh hoang tưởng, mang đến tinh thần minh mẫn, kích thích lòng tin, dũng khí… , nâng cao năng lực hành động, dám đương đầu với khó khăn thử thách.